Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zpracovatelský průmysl...

a) těžký průmysl – výrobky daného odvětví určeny pro další průmyslové využití
                            - např. guma, cement, elektronické součástky, plechy,…
b) lehký = spotřební průmysl – přímé užití spotřebitelem
např. oděvy, potraviny, léky, telefony, knihy, počítače, automobily,…


Charakteristika průmysl. odvětví
- hutnictví
-  jeho význam relativně klesá (snižování surovinové náročnosti  výrobků, náhrada kovových materiálů syntetickými výrobky chemického průmyslu)
- výroba železa, oceli, neželezných kovů a jejich slitin = metalurgie
= základna pro strojírenství a stavebnictví
- Čína, Indie

- strojírenství
      - vedoucí odvětví průmysl. výroby (největší zaměstnanost – 36%)
- jeho výrobní prostředky zabezpečují mechanizaci, automatizaci a řízení hospodářství =   ukazatelem hospodářské vyspělosti a vědeckovýzkumné základny – předpokladem věda a výzkum
-- všeobecné strojírenství – obráběcí stroje, (zemědělské) zařízení; Japonsko
-- dopravní s. – výroba lodí, automobilů, železnic (snižuje se); Japonsko
    - automobil. průmysl – Z Evropa, S Amerika, Japonsko
-- elektrotechnický a elektronický průmysl
    - vojensko průmyslová elektronika USA Čína
    - běžná spotřební elektronika Čína
-- zbrojní výroba – Čína, USA, Rusko

- chemický prům.
v místech těžby či levné dopravy surovin, dostupné energie, mimo velké aglomerace, náročnost na vodu
obory: farmacie, petrochemie (dnes nejrychleji rostoucí), gumárenská výroba, výroba kosmetiky, rafinérie ropy, průmysl umělých hmot, výroba hnojiv
- nahrazují přírod. suroviny, důležitý faktor zemědělské výroby (hnojiva, insekticidy)
přesun výroby do rozvoj. zemí

Žádné komentáře:

Okomentovat