Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

- hlavní město Bratislava, v EU, NATO, OSN, má Euro od 1. 1. 2009, Visegrádská skupina, 49 tisíc km2
- samostatnost od 1. 1. 1993, nadstandardní vztahy s ČR
- parlamentní republika, prezident – Gašparovič, premiér – Fico (Smer –soc. dem.)

Povrch a přírodní podmínky
- hornatý povrch, pohoří vznikla během alpinsko-himalájského vrásnění v třetihorách
- osídlení soustředěno do údolí řek nebo kotlin mezi horskými pásmy (hůře provětrávatelné → často znečištěný vzduch, mlhy a teplotní inverze)
- mírné, mírně kontinentální
- nejvyšší Gerlachovský štít 2655 m
- Malé Karpaty, Bílé K., Javorníky, Malá a V. Fatra,
- Tatry: Západní (Roháče), Vysoké, Belianské;
- Nízké Tatry, Sl. rudohoří, Vtáčník, Bukovské hory, Vihorlat
- Kotliny: Liptovská, Košická, Turčianská
- jezera: ledovcového původu zvaná plesa v Tatrách (př. Štrbské pleso)
- řeky: Váh, Orava, Dunaj, Morava, Hron, Ipel, Hornád, Bodrog, Ondava
- přehrady: Oravská, Velká Domaša, Zemplínská Šírava, Gabčíkovo, Vážská kaskáda (př. Liptovská Mara)
- NP: M. Fatra, V. Fatra, N. Tatry, V. Tatry, Sl. ráj, Pieniny, Muráňská planina, Poloniny
- Vodstvo: úmoří Černého a Baltského moře (povodí Popradu a Dunajce)
Hospodářství
- obdobná struktura jako v ČR
- ekonomický růst HDP: 10% (2007) – ekonomický tygr střední Evropy, nyní ekonomická stagnace a nárůst nezaměstnanosti
- Hospodářství Slovenska bylo v 2. pol. 20. st. silně industrializováno, budovány hlavně podniky hutnické a strojírenské výroby → proces transformace byl tím těžší než v ČR (větší počet bankrotů firem → vyšší nezaměstnanost)
- surovinová základna, hnědé uhlí - Handlová, Nováky, magnezit a rudy bar. kovů – Slovenské rudohoří, soli (Prešov)
- chemický průmysl (Slovnaft)
- jádrové oblasti – Bratislava a Pováží
- farmaceutický průmysl (Hlohovec – Zentiva)
- KIA u Žiliny
- těžké strojírenství a zbrojovky v Pováží – Trenčín, Martin, Bystrica
- hydroenergetika – Vážská kaskáda, ale malý výkon, protože Váh je mladá řeka a nemá takový spád
- Rožmberk – papírenský průmysl, industrializace Slovenska po II. světové válce
- potravinářský průmysl (Nitra)
- jaderná energetika Mochovce a Jaslovské Bohunice
- výroba lodí Komárno
- Dřevozpracující - dřevo – 40% plochy SR lesy
- hutnický: U.S. Steel Košice (bývalé Východoslovenské železárny)

Obyvatelstvo
- 5,5 mil. ob., z toho 10% Maďaři zvláště u hranic s Maďarskem
- na V Slovensku Romská národnostní menšina
- 70% katolíci
- Turistické destinace: NP
- horská střediska: Štrbské Pleso, Tatranská lomnica
- města: Bratislava, Košice, Bánská Bystrica, Bánská Štiavnica -bývalé hornické město), Piešťany a Bardejov (lázně=kúpele)
- Hrady a zámky: Bratislavský
- jeskyně: Demenovská ľadová (NP Nízké Tatry), Domica
- celkově je Slovensko pro cestovní ruch perspektivnější, ještě má kapacity, jak služby zlepšit, zatím co ceny jsou srovnatelné s Alpami

Žádné komentáře:

Okomentovat