Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Andské státy

- velkou část tvoří Andy a sopky, kterých má nejvíce Ekvádor
- obyvatelstvo tvoří míšenci a původní obyvatelé, až na Chile, kde většinu obyvatelstva tvoří běloši
- státy jsou hospodářsky rozvojové
Kolumbie
- federativní stát, Bogotá (velká nadmořská výška 3000m.n. m., žít se tam dá, protože je to u rovníku), španělština, katolíci, velký podíl mesticů v populaci
- ekonomicky středně vyspělý stát v Lat. Americe
- nelegální pěstování koky ve skrytých oblastech v Amazonii, výroba kokainu
- revoluční ozbrojené síly Kolumbie FARC - levicově orientované ozbrojené skupiny (guerilly) bojující proti kolumbijské vládě, hlavně na západním pobřeží (únosy, zabíjení, nelegální činnost)
- vláda ovládá pouze nížiny
- Koka: zemědělská plodina – vývoz, barevné kovy, uhlí, železná ruda
- Drogové kartely př. Kaby, v minulosti př. Escobar
Chile
- Santiago, španělština, katolíci, stát ekonomicky středně vyspělý (mezi vyspělým a rozvojovým), nejvíce běloši
- hornatý stát, protáhlý v poledníkovém směru - sever suchý subtropický pás - vliv studeného Peruánského proudu (vypařuje se málo vody→málo srážek→poušť Atacama – nejsušší poušť světa), jih - mírný pás, klima výrazně ovlivněno vysokou nadmořskou výškou (chladněji a menší vlhkost vzduchu)
- nejvyšší hory J. Am. - Aconcagua 6959 m. n. m.
- Augusto Pinochet – fašistický diktátor, prezident (27let – vládl), generál junty → dostal se k moci vojenským převratem, vybudoval z Chile ekonomicky dobrou zemi, ale přitom vraždil a utlačoval odpůrce a lid, orientace na Kubu
- rozsáhlý rybolov, jinak zaměření ekonomiky na textilní, potravinářský průmysl a cestovní ruch, významná je těžba měděné rudy (první na světě) a guana (ptačí trus v oblastech kolonií mořských ptáků sloužící jako hnojivo)
Bolívie
- La Paz – sídlí zde nejvýznamnější firmy pro Bolívii, ale hl. m. Sucre – podle ústavy
- Východ – vyspělý, západ – méně
- Politika přerozdělování – vydělané prostředky se investují na chudý západ - to se nelíbí východu -  hrozí rozpad
Bolívie, Peru, Ekvádor
- leží v tropickém vlhkém klimatu → města byla založena úmyslně ve vyšší nadmořské výšce (je tam nižší teplota a menší vlhkost, příjemnější pro lidi)
- chudé rozvojové státy, příjmy mají zvláště z prodeje nerostných surovin, dřeva a zemědělských plodin. Prodej v nezpracované podobě vynáší málo, nejvíce se získá z prodeje výrobků (přidaná hodnota), na což chybí v rozvojových státech výrobní kapacity, technologie (chybí investice z bohatých zemí, mj. kvůli politické nestabilitě a velmi špatné infrastruktuře)
- menší příjmy z cestovního ruchu - Peru (mayské Machu Pichu a další indiánské památky), Ekvádor (Galapágy, sopky - Chimborazo, Cotopaxi)
- ALTIPLANO – rozsáhlá náhorní plošina ve vnitrozemí Bolívie

Žádné komentáře:

Okomentovat