Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

JÍŽNÍ AFRIKA - obecně charakteristika klimatu jižní Afriky (včetně vlivu pasátů a oc. proudů, vznik pouště Namib), vegetace, rasy, ekonomiky

- Republika Jižní Afrika: vyspělý průmyslový stát – tvoří 1/3 průmyslové výroby celé Afriky
- Zimbabwe, Zambie, Namibie, Angola, Lesotho, Svazijsko, Botswana, Mosambik, Malawi
Jihoafrická republika
- hlavní město Kapské město
- těžební průmysl – diamanty, zlato, uhlí, barevné kovy
- už v subtropech (jen jižní cíp JAR) - proto příznivější podmínky pro zemědělství – subtropické ovoce
zbytek v trop. stříd. vlhkém, oblast pouště Namib v tr. suchém - faktory na vznik pouště?
- Cape Town – přístav, jeden z největších na světě, výhodná poloha
- Enkláva Lesotho, malý stát sousedící s JAR - Svazijsko
- Konflikty: 1948 politika apartheid – zákony rozděleny pro bílé, míšence, a černé
- Frederic de Clear – zasloužil se o zrušení aparteitu, první svobodné volby i černoši, ANC (Africký národní kongres v čele s Mandelou – první černý prezident)

Konflikty:
Rwanda :  v roce 1994 genocida na kmenu Tutsi a umírněných Hutu (800 000 obětí v jednom roce), provedl vládnoucí kmen Hutu
Kongo: vleklá občanská válka v Demokratické republice Kongo (souvisí s občanskou válkou ve Rwandě)
Zimbabwe: v minulosti jižní Rodezie, prezident Mugabe (diktátor), vyhánění bělošských farmářů z jejich farem, vyvlastnění majetku a Mugabe je dal původnímu obyvatelstvu → zhroucení ekonomiky, největší inflace
Somálsko: anarchie, pirátství v příbřežních vodách (oblast tzv. afrického rohu), Somailand (nejblíže k uznání samostatného státu, nyní je tam vláda, která ovládá pouze hlavní město
Pobřeží slonoviny : 2002: dvě poloviny sever (rebelové), jih (vláda)
2010: prezidentské volby, byl zvolen nový prezident, starý prezident nechtěl ustoupit, napadl volby – málem občanská válka, ale teď už vládne ten nový
Dětští vojáci : asi 300 000 dětí, hlavně severní Uganda, Súdán, armáda božího odporu (založil Joseph Kony, území Acholiland)
Angola: hodně min v krajině po dlouholeté občanské válce