Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Energetický průmysl

= výroba elektrické energie (snadno přenosná, dobře dostupná)
- využití: teplo, pohon strojů, osvětlení, pro chod průmyslu, služeb, život lidí
- růst spotřeby elektřiny = charakteristický znak vyspělých států
- elektrifikace – investičně velmi náročná, ale významná pro modernizaci hospodářství
- vzrůstá spotřeba i alternativ. zdrojů (větrná, sluneční, geotermální, přílivová energie)
a) tepelné elektrárny (65%)
- budovány v oblasti těžby uhlí, velká spotřeba vody (pro chladící věže)
problém: spalování fosilní paliv -> produkce škodlivých emisí + zdroj CO2 -> skleníkový efekt
USA, Čína, Australie, Německo, Rusko, ČR
b) hydroelektrárny (17%)
- budují se na vodních tocích s velkým spádem vody nebo veletoky
- význam pro Latin. Ameriku a alpské země, Afriku, Norsko, Rakousko, Albánii, J Asie
c) jaderné elektrárny (17%)
- v oblastech s velkou spotřebou elektřiny, kde je nedostatek levných paliv + v blízkosti vodního zdroje
 - ukládání vyhořelého (využitého) paliva (= jader. odpad) nedořešeno;  hl. Francie, Belgie, Švýcarsko, Švédsko
- vysoká výkonnost (malé množství dodaného paliva), nízké výrobní náklady, ale vysoké náklady na
   výstavbu

Žádné komentáře:

Okomentovat