Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovníkové klima, subtropy...

Rovníkové klima
- vlhké tropy – laterity, červenozemě a žlutozemě
o laterity – tropické půdy, obsahují oxidy hliníku a železa, zvětrávání fyzikální (voda, vítr) a chemické (odlišné vlastnosti), ovlivněno podnebím, horko a vlhko, rychlé zvětrávání půdy, menší úrodnost, humus je každodenním deštěm vymýván do spodních vrstev
o červenozemě a žlutozemě – obsahují pouze oxidy železa, záleží na tom, jestli jsou hydratované nebo ne, žlutozemě hydratované a obsahují vodu, červenozemě dehydratované
- suché tropy – v pouštích žádná půda není, polopouště půda ano, ale bez biomasy, málo srážek a když už, tak prudký a krátký liják, svrchní horizonty jsou šedé a neúrodné
o šedozemě – čím níže, tím více je voda obohacena o minerály, vzlínání, vypařování, soli zůstávají na povrchu, slané půdy
Subtropy
- více srážek
- severní i jižní polokoule – v zimě více srážek než v létě, je to stejné, až na výjimku monzunové Asie
- půdy jsou více obohacené o živiny
- kaštanové půdy – barva kaštanů, zemědělsky využívána, celkem úrodná
Mírný pás
- jih – stepi, travnaté porosty, dostatek srážek, ale stromy nerostou, v létě horko a sucho, svrchní humusový horizont
o černozemě – nejúrodnější, souvislý pás v Ukrajině, Rusku
- střed – srážek přibývá, teploty klesají, více listnatých porostů, hodně biomasy, splachováno do spodních vrstev
o hnědozemě – u listnatých lesů, úrodné, ale méně než černozemě
o nivní půdy – kolem říčních toků, pole, louky, pastviny, lužní lesy, vzniká naplaveninami
- sever – jehličnaté lesy, méně biomasy, více srážek, svrchní horizonty jsou chudé na živiny
o podzoly – u jehličnatých lesů, nejsou moc úrodné
Subpolární pás
- zamrzá, tundry, pomalý proces zvětrávání, půdy jsou mokré, když sníh a led roztaje, půdy jsou chudé na živiny
- půdy tunder
Polární pustiny
- pořád zamrzlá půda, nic neroste
- permafrost

Změny v oblasti půd
- ohrožení půd:
o zamořování škodlivinami (chemické postřiky v zemědělství, havárie)
o eroze – odnos vodou nebo větrem
o zástavba – v ČR je velká stavební činnost – ztrácí se zemědělská půda
o meliorace – opatření umožňující zemědělské nebo lesnické využití půdy, většinou jde o odvodnění půdy, aby se mohla obdělávat pomocí strojů

Žádné komentáře:

Okomentovat