Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KANADA - 2 největší stát světa, 32mil. obyvatel, malá hustota zalidnění

- Hl. město – Ottawa
- Kanadský dolar, jazyky: Aj, Fj
- Federativní konstituční monarchie v čele s britskou královnou, ale zastupuje ji guvernér, ale nejvyšším orgánem je předseda vlády a parlament, královna a guvernér mají jenom oficiální a formální funkci
- členem Commonwealthu, NATO (severoatlantská aliance), NAFTA (severoamerická zóna volného obchodu) – USA, Kanada, Mexiko, G8 (nejvyspělejší státy světa Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, USA a Rusko)
- dělení na 10 provincií a 3 teritoria
- provincie – Newfoundland a Labrador, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchevan, Alberta, Britská Kolumbie
- teritoria – Yukon, Severozápadní teritoria, Nunavut
Přírodní podmínky:
- velká horizontální i vertikální členitost (ostrovy, Mt. Logan 5951 m), východní pobřeží více členité než západní
- většina území leží v mírném pásu, sever spadá do arktické a subarktické oblasti
- nejteplejší a nejvlhčí oblasti jsou na jihozápadě na pobřeží Tichého oceánu v provincii Britská Kolumbie (díky teplému oceánskému proudu), jinak jih má kontinentální podnebí
- východ ovlivňován studeným Labradorským proudem (studenější a sušší podmínky)
- západ ovlivňován teplým Severním tichomořským proudem (teplejší a vlhčí klima)
- říční síť je poměrně rozsáhlá – Velká kanadská jezera (tektonického původu, ovlivněna činností ledovců v době ledové), sladkovodní jezera, nejdelší řeka Mackenzie, pak Řeka sv. Vavřince (významná pro dopravu, spojující kus vnitrozemí Kanady s Atlantským oceánem)
- řeky hrají významnou roli v dopravě a energetice, protože mají dostatek vody celý rok
- sever porostlý tundrami, západ severskými jehličnatými lesy
- významné oblasti: Kordillery, Apalačské pohoří, Arktická nížina, ostrovy
- Labrador: tundry, tajgy
Obyvatelstvo
- kolem 33 milionů obyvatel
- úředními jazyky jsou angličtina a francouzština (díky francouzským koloniím)
- nejvíce frankofonních obyvatel žije v Québecu a 1/3 obyvatelstva mluví francouzsky (asi 9,5 mil)
- nejvíce obyvatel žije na jihovýchodě nebo kolem Vancouveru na jihozápadním pobřeží
- vysoký podíl městského obyvatelstva
- velká pestrost národů – přistěhovalí Angličané, přistěhovalí Francouzi, potomci původních indiánů a Inuité (Eskymáci), jimž bylo vyčleněno teritorium Nunavut s částečnou autonomií
- obyvatelstvo nejvíce soustředěno v pásu z východu na západ podél hranice s USA
- významným zdrojem příjmů je cestovní ruch, sportovní aktivity
- nejlidnatějšími a největšími městy jsou: Toronto, Ottawa, Quebec, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Calgary
Hospodářství
- vyspělý stát, ale s odlišnou strukturou zemědělství a průmyslu od ostatních vyspělých zemí
- vyváží suroviny a zemědělské produkty díky velké surovinové základně (železná ruda, uran, nikl, stříbro, ropa)
- je členem G8, největší význam má těžba nerostných surovin
- největší podíl hydroelektráren, pak až jaderné elektrárny
- petrochemie (Alberta), dřevozpracující průmysl
- téměř srovnatelný s průmyslem na SV USA (těžký průmysl)
- hutnictví, strojírenství, dřevozpracující průmysl
- podmínky nejsou až tak dobré, ale ohromné území na pěstování obilí
- velké procento rodinných farem
- chov dobytka, specializace oblastí, chov prasat a ovcí, obchod s kožešinami
- pšenice, ječmen, rybolov
- dřevo, Ag, Au, Co, Zn, Ni

Žádné komentáře:

Okomentovat