Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

AUSTRÁLIE

- všechny leží v převážně v tropech, okrajové části i v subtropech
- Austrálie a Oceánie tvoří jeden kontinent, k nim ještě připadá Nový Zéland
- je to nejmenší světadíl, zahrnuje něco kolem 30 milionů obyvatel
- Oceánie je největší ostrovní oblast na světě, zabírá západní a střední část Tichého oceánu, největším ostrovem je Nová Guinea
AUSTRALIE, AUSTRASKÉ SPOLEČENSTVÍ (SVAZ)
- Hlavní město: Canberra, liberální demokratický systém, federální konstituční monarchií, parlamentní vláda (královna Austrálie je Alžběta II., role reprezentativní, zástupce je generální guvernér)
- svazové státy: + hl. města - Nový Jižní Wales- Sydney, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie - Hobart, Victoria a Západní Austrálie - Perth, dvěma velkými pevninskými teritorii jsou Severní teritorium a Teritorium hlavního města a Jervisova zátoka
- pojmenovaná podle Terra Austrálie – jižní země
- je obklopena ze západu Indickým oceánem a u východního pobřeží Tichým oceánem
- horizontální členitost je poměrně malá, pouze na jihu Tasmánie a severovýchod lemuje Velká útesová bariéra
Historie
- Jako objevitel se uvádí James Cook v 18. st., ale již sto let před Cookem tam byli Holanďané
- Bývalá britská kolonie britská kolonie, ostrov sloužil jako vězení (trestanecká kolonie), vězni, kteří si odpykali trest, většinou zůstávají na ostrově – zalidnění
Podnebí
- Austrálie leží na jižní polokouli, převážně v tropickém pásu – suché tropy, jenom jih v subtropickém pásu
- teploty jsou vyrovnané, nejteplejší místo leží na severozápadním pobřeží
- rozložení srážek je nerovnoměrné – severní část pevniny je vlhčí, ještě ovlivňována letním monzunem (na severní polokouli je to zimní monzun z pevniny na moře, nabere vodu a i ten zimní je vlhký)
- východ a jihovýchod je zvlhčován působením pasátu (od obratníku k rovníku, z TV do TN, zvlhčuje)
- zbytek území dost suché
- vlhkost ovlivňují i mořské proudy – teplý Východoaustralský proud zvlhčuje, Jižní rovníkový teplý proud taky a na západním pobřeží Austrálie působí studený Západoaustralský proud, který povrch vysušuje
- většinu území tvoří bezodtoké oblasti, které nejsou spojeny s žádným oceánem, množství vody je závislé jenom na srážkách, řeky s občasným tokem – creek
- slané bezodtoké Eyerovo jezero, nedostatek vody se řeší čerpáním vody z artézských pánví, ty zabírají asi třetinu australského povrchu - Velká artézská pánev (umět nakreslit a popsat charakter artézské pánve)
- spousta endemitů – medvídek koala, klokani
- savany, australská bush, Jihovýchod nejpříznivější podmínky
- nejvyšší hora Mt.Kosciuszko (2228 M. N. M.) – Australské Alpy
- Uluru – posvátná hora ve vnitrozemí, červená barva -  ztvrdly vrstvy zvětralé půdy a proměnily se v obrovskou červenou pískovcovou masu

Obyvatelstvo
- Austrálie má asi 20 milionů obyvatel
- přes 90 % všech obyvatel tvoří běloši evropského původu (britský, irský)
- minoritní skupinou je černošské obyvatelstvo, původní Austrálci neboli Aboriginové, kteří žijí v odlehlých oblastech Západoaustralské tabule (ale i ve městech jako nižší sociální vrstva)
- rozložení obyvatelstva je nerovnoměrné, většina žije na jihovýchodě území (proč)
- drtivá většina obyvatel žije ve městech
Hospodářství
- v oblasti Tichého oceánu je nejvyspělejší zemí
- těžba nerostných surovin – ropa, zemní plyn, bauxit, hnědé a černé uhlí, barevné kovy, drahé kameny
- průmysl založený na přírodních zdrojích, je soustředěn do největších měst, textilní, potravinářský, těžební a metalurgický průmysl
- patří k nejvyspělejším státům světa, ale vývoz jako rozvojové země – hlavně zemědělské plodiny (obilí, pšenice, kukuřice – jih - světový vývozce, plodiny mírného pasu)
- zemědělství má velký význam, chov ovcí a skotu (největší stádo:-), pěstování pšenice, velký export vlny a skopového masa, víno

Žádné komentáře:

Okomentovat