Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dělení půd podle kyselosti:

1. kyselé - půdy se okyselují kyselými dešti, kyselost se zmírňuje vápněním, v ČR již není velký problém
2. neutrální
3. zásadité - na vápencích, vysoké pH

Úrodnost:
- schopnost poskytovat rostlinám látky potřebné k jejich růstu
- sorpční schopnost půdy - schopnost půdních částic vázat ionty, které slouží jako minerály rostlin (př. hlinité x písčité x jílovité)
- úrodné půdy mají bohatší půdní biotu (edafon)
Degradace půd
- zhoršení vlastností půd pro zemědělské účely, ztráta
- půdy ubývá díky zastavování parcel, k erozi přispívá vítr a voda
- projevují se negativní vlivy člověka – vymycovaní, orání špatným směrem (správně po vrstevnici, ne po spádnici), zástavba zemědělských oblastí
- přímé a nepřímé vlivy člověka, nepřímé – změnou jedné složky dochází ke změně jiných složek
- souvisí třeba se zasolováním půd (př. okolí řeky Ebro)
- voda při průniku půdou rozpouští minerály v celém půdním profilu, ty pak spolu s vodou vzlínají k povrchu půdy, odkud se odpaří jen voda, minerály (soli) tu zůstanou ve větší koncentraci
Zonálnost půdy:
- Horizontální zonálnost
o podobné typy půd dány makroklimatickými podmínkami (podnebnými pásy - ty ovlivněny převážně zem. …)
- Vertikální zonálnost (= výšková stupňovitost)
o podobné typy půd se mění s klimatem podle nadmořské výšky

Žádné komentáře:

Okomentovat