Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vznik pevnin a oceánů

Rozmístěním, tvarem a velikostí pevnin a oceánů v geologické minulosti se zabývá - paleogeografie (= zeměpis zaniklého světa)‏.
V průběhu historie Země došlo k obrovským změnám na mapě světa. V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek – PANGEA. Důkazy, které mohou dokládat její existenci - některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky, výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě, přítomnost stejných zkamenělin.
Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey na Laurasie (S. Amerika, Eurasie) a Gondwana (Antarktida, Afrika, Austrálie, J. Amerika).
V prahorách byla Pangea jediný pevninský celek a Panthalassa jediný praoceán.
V druhohorách vzniká Atlantský oceán.

Pevniny
- nejstaršími jádry pevnin jsou tzv. štíty, ke štítům se přimykají platformy, které vznikly na okrajích štítů ze sedimentárních hornin
- ostatní části pevnin vznikly nejčastěji vyvrásněním
- Evropa: nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít, k nim se přimyká evropská platforma, tvořící podloží Východoevropské roviny, ostatní části Evropy se na jádro „připojily“ vrásněním při kolizích kontinentů

Žádné komentáře:

Okomentovat