Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Litosférické desky

- litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují, zdroj energie pro pohyb jedné desky je z nitra země, kde radioaktivním rozpadem prvků vzniká nové teplo (energie)
- litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky
- pohyb litosférických desek se na povrchu Země projevuje nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochodyPohyby litosférických desek:
1) divergence (od sebe)
- na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra
- typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety
- př. Středoatlantský hřbet, Island - ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu, díky divergenci se Island neustále zvětšuje, Východoafrický rift – vytvoření jezer Malawi, Tanganika
2) konvergence (proti sobě, naráží do sebe)
- na tomto rozhraní zaniká zemská kůra
- typickým příkladem konvergentního rozhraní jsou subdukční zóny - oblast podsouvání (oceánsko-kontinentální rozhraní)
- v místě podsouvání – hlubokooceánské příkopy – usazené horniny – oceánská pod pevninskou, oceánská se natahuje – magma, oceánská deska je tvořena z hustějších hornin=je těžší na jednotku objemu
- př. Japonský příkop, Filipínský příkop, Jánský příkop
- př. Kordillery a Andy - Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek, činné sopky v těchto pohořích: Sv. Helena, Popocatépetl, Chimborazo, Nevado del Ruiz
3) neutrální
- na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe
- ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii – leží zde města San Francisco nebo Los Angeles

Žádné komentáře:

Okomentovat