Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

LITOSFÉRA

- horninový obal Země, kamenný obal Země
- zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště – různá šířka
- sféra tvořená horninami v pevném stavu
- sahá do hloubky 100 – 300 km
- pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

Zemská kůra
1. pevninská
- Ø mocnost 35 km (20 – 80 km)‏
- 3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová)‏
- podstatně starší
- větší objem (64%)‏
2. oceánská
- Ø mocnost 10 km (6 - 15 km)‏
- 2 vrstvy (sedimentární a čedičová)‏
- podstatně mladší
- menší objem (21%)‏
3. přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry, oblast přechodu pevnin v oceán

Složení zemské kůry:
litosféra je složena z pevných hornin
typy hornin:
a) vyvřelé (magmatické)‏
- vznikají tuhnutím magmatu
- podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné
o hlubinné vyvřeliny - tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované, př. žula
o výlevné vyvřeliny - tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované, př. čedič
b) usazené (sedimentární)
- vznikají zvětráváním (erozí) starších hornin a následným usazením (sedimentací)
- pokrývají značnou část povrchu Země
- př. pískovec nebo vápenec

c) přeměněné (metamorfované)
- vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlaků
- mají většinou charakteristické páskování
- př. rula

Žádné komentáře:

Okomentovat