Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rusko

Státní zřízení - federativní republika
Rozloha - svojí rozlohou 17 075 400 km² je největším státem světa, zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii

Obyvatelstvo
- s počtem 143,2 milionů obyvatel je 9. nejlidnatější zemí světa
- rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné: většina 79,3 % obyvatel žije v menší evropské části, zatímco obrovská území Sibiře jsou téměř liduprázdná
- růst počtu obyvatel v současné době pokračuje v některých jižních oblastech-Čečensko, nejvíce se naopak vylidňuje severovýchod a oblasti evropského západu
- průměrná délka života je 69 let s výrazným rozdílem mezi pohlavími: 63 roku u mužů a 75 u žen; dříve umírají muži hlavně kvůli alkoholu

Národnostní složení a jazyky
- oficiálním jazykem celého státu je ruština, dále místní jazyky (tatarština)- celkem tak Rusko oficiálně hovoří 31 jazyky
- jediným oficiálním písmem je cyrilice, v níž musí být zapisovány úřední dokumenty

Náboženství
- největší zastoupení má v zemi pravoslavné křesťanství; dominantní církví je Ruská pravoslavná církev, k níž se hlásí více než polovina obyvatelstva
- druhým významným náboženstvím je sunnitský islám, dále jsou zde komunity římských a řeckých katolíků, protestantů, židů, buddhistů

Členění Ruska
- Rusko se dle určení může členit na 83 federálních subjektů různých druhů, na 7 federálních okruhů či na 12 ekonomických rajónů

Přírodní podmínky
Podnebí
- najdeme zde několik rozdílných klimatických oblastí.
- pro počasí v severním a středním Rusku je charakteristické velké střídání teplot v průběhu roku. Jaro a podzim jsou o něco studenější než ve střední Evropě. Na druhé straně jsou zimy podstatně chladnější a to nejen na severu, ale také v centrálním Rusku a ve vesnici Omjakom.
-Na jihovýchodě, tedy v oblasti stepí jsou velmi nízké teploty v zimě a naopak velmi vysoké v létě, kdy také málo prší.
-Na černomořském pobřeží jsou zimy mírné a léta příjemně teplá.
-Pro oblast Sibiře jsou typické velice nízké teploty v zimě, léta jsou krátká a četnými srážkami. Celá Sibiř a Dálný východ se nacházejí v pásmu věčné zmrzlé půdy, která působí značné problémy při výstavbě.
-najdeme zde tedy Polární pás, mírný pás, subpolární pás, subtropický pás

Povrch
-Reliéf je převážně rovinatý, mimo pohoří Ural, které tvoří hranici mezi evropským Ruskem a Sibiří a Kavkaz s nejvyšší horou Elbrusem. Na východ od Uralu leží jedna z největších nížin světa – Západosibiřská rovina.
Vodstvo
-Rusko obklopují– Severní ledový oceán, Tichý a Atlantický. Moře Severního ledového oceánu jsou poměrně mělká a po většinu roku je pokrývá souvislá vrstva ledu.
-Největší řekou Ruské federace je Jenisej, nejdelší Ob spolu s Irtyšem.  Dále řeky Severní Dvina, Pečora, Lena, Jana, Don a Dněpr, Volha, Moskva, Něva.
-V Rusku se nachází také mnoho jezer rozmanitého původu a velikostí. Největší z nich je slané Kaspické moře, ze sladkovodních je nejvýznamnější jezero Bajkal, zároveň nejhlubší jezero světa. Dále Ladožské, Oněžské, Čudské.

Hospodářství
-Hlavními těženými surovinami jsou ropa, zemní plyn, hnědé uhlí a nikl.
Zemědělství
-pěstují se brambory, ječmen, pšenice, luštěniny, cukrová řepa
-chová se vepřové, drůbeží a skopové maso; rybolov
Doprava
-Základem ruské dopravy je železniční systém, který slouží přepravě nákladů na velké vzdálenosti a dociluje i přes její velký pokles stále největších výkonů na světě.
-Velmi rozsáhlá je potrubní doprava, která přepravuje naprostou většinu ropy i zemního plynu
-Zahraniční obchod je většinou uskutečňován osvědčeným obchodním loďstvem. Největšími přístavy jsou Novorossijské, St. Petěrburk.

Ekonomika
- Ruská ekonomika je v současnosti osmá nejsilnější na světě. Od roku 1999 zažívá ekonomický růst, má tak aktivní obchodní bilanci: více vyváží než dováží.
- v ekonomické aktivitě má dominantní postavení metropole Moskva, která tvoří hrubý domácí produkt z jedné třetiny. Dále Sankt Petěrburk, Novosibirsk, Omsk.
-firmy: Gazprom- ropa a plyn
             AK Sběrěgatěl'nyj bank RF- bankovní

Ekologické problémy
- kácení lesů-střední Rusko je téměř vyletněno; převážně na řece Volze jsou velké fosfátové znečištění a četné přehradní nádrže působí přemnožení sinic a ústup dříve hojných druhů ryb; nízká porodnost- jedna z nejnižších na světě; jedním z největších problémů ruské ekonomiky je však korupce. Korupce je především ve státní správě.
-na konci roku 2008 výrazně snížili cenu ropy-> nezaměstnanost
-V době rozpadu SSSR vyhlásila skupina čečenců samostatnost republiky, ale žádný stát nezávislost oficiálně neuznal. V roce 1992 odmítlo Čečensko spolu s Tatarstánem podepsat přidružovací smlouvu s Ruskou federací-> Rusko zahájilo válku, kterou chtěla ovládnout Čečensko. Válka skončila v roce 1996 vítězstvím povstalců. Další pokus Rusko zahájilo v roce 1999 a válka trvá v podstatě dodnes. Většina čečenského území je pod kontrolou ruských vojsk. Obě války zemi zcela zruinovaly.

Žádné komentáře:

Okomentovat