Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zpracovatelský průmysl

Hutní průmysl (= metalurgie)
- zpracování rud na kovy,
- soustředěn v místech těžby rud nebo černého uhlí (případ Ostravska) nebo v místech výroby levné elektrické energie (z bauxitu se elektrolýzou vyrábí hliník) nebo v dopravních uzlech (př. v přístavech, kde se to levně dováží námořní dopravou)
- dělení metalurgie:
A. černá metalurgie, hutnictví železa - zpracovává železnou rudu, vyrábí surové železo, ocel a hutnické výrobky – trubky, kolejnice, dráty, plechy (př.ČR - Arcelor Mittal, Třinecké železárny, Evraz Vítkovice)
B. barevná metalurgie, hutnictví neželezných (barevných) kovů - vyrábí z barevných rud (měď), hliníku a vyrábí jejich slitiny
- Hutě často v přístavech – dovoz a zpracování suroviny
- Hutní závody patří mezi největší průmyslové kombináty
- Výroba hliníku je velmi náročná na energii
- Hlavní oblasti: Severní Amerika, Rusko, Čín, Japonsko, Ukrajina, Evropa
Strojírenský průmysl
- navazuje na hutnictví, zpracovává kovy, slitiny a polotovary
- zaměstnává nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel světa
- odvětví náročné na kvalifikovanou pracovní sílu
- lokalizován do velkých měst s průmyslovou tradicí
- vedle tradičních výrobců (USA, západní Evropa, Japonsko) na objemu nabývá výroba v nově industrializovaných zemích (Čína, Indie, Thajsko, Malajsie)
o těžké strojírenství – výroba důlních zařízení, stavební stroje, těžké dopravní prostředky
o dopravní strojírenství – výroba dopravních prostředků, auta, letadla
o lehké strojírenství (spotřební) – spotřební elektronika, elektrotechnika, jemná mechanika, lehká technika

Pozn.: Silicon Walley v Kalifornii, USA – výrazné seskupení firem počítačového průmyslu (výzkum, vývoj, výroba v lehkém a přesném strojírenství).
Podléhá rychlé inovaci, vznikají nové obory (př. využití nanotechnologií).

Žádné komentáře:

Okomentovat