Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průmysl stavebních hmot, keramický a sklářský

- lokalizace: převážení těchto objemných surovin je nákladné → výroba soustředěna v místě těžby (viz. těžba nerudných surovin)
- materiál pro stavebnictví
- zpracovává přírodní suroviny – kámen, štěrk, písek, vápenec, mramor, cihlářské hlíny
- vyrábí cihly, cement, panely, střešní krytiny
- nejdůležitější je výroba cementu, ale jeho produkce klesá na úkor výroby plastů a hliníku

Spotřební průmysl
- vyrábí produkty běžné denní spotřeby
- lokalizace: ovlivněno faktorem spotřeby (okolí velkých měst) a faktorem pracovních sil, v zemích méně rozvinutých s levnou pracovní silou
textilní, konfekční (= oděvní) – jedno z tradičních odvětví, zaměstnává hlavně ženy, zpracovává bavlnu, vlnu, len, hedvábí, umělá vlákna a tkaniny
obuvnický – v zemích s levnou pracovní silou a tradicí, asijské země – Čína
papírenský – začal se zhotovovat v Číně, dnešní výroba doprovází souvislý pás lesů na severní polokouli (tajga): USA – Kanada – Švédsko – Finsko – Rusko – Japonsko, souvisí s ním polygrafický
výroba skla, porcelánu a keramiky – tradiční odvětví suroviny (kaolín, keramické hlíny), sklářství má tradici v Itálii, v Čechách a státech Západní Evropy, výroba porcelánu pochází z Číny a v Evropě se s jeho výrobou začalo v Německu a později v Čechách
- v posledních desetiletích se koncentrace výroby spotř. průmyslu výrazně přesouvá z ek. vyspělých zemí do nově industrializovaných (zvláště ve východní Asii-levnější výroba)

Průmysl potravinářský
- využívá produktů zemědělství, rybolovu a lesního hospodářství
- lokalizace: většinou v místě produkce (př. cukrovary, vinné závody, konzervárny) nebo v místě spotřeby (pekárny)
- zajišťuje obživu obyvatelstva
- mnoho odvětví: mlékárny, tukový průmysl, víno, rybný, mastný průmysl…

Světového významu dosahují tzv. jádrové oblasti, průmyslové konurbace s tradiční výrobou, výzkumem a kvalifikovanými pracovníky. Jádrové oblasti světové výroby:
I: USA
II: západní Evropa,
III: V a JV Asie (Japonsko, J Čína, nově industrializované země – tzv. asijští ekonomičtí tygři, Rusko)

Žádné komentáře:

Okomentovat