Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zemědělství nejvyspělejších zemí:

Je charakteristické vysokou produktivitou práce vysokým stupněm mechanizace, automatizace, specializací a využíváním produktů chemické výroby.
V hustě zalidněných oblastech se setkáváme s příměstským zemědělstvím. Je typické hospodařením na malém prostoru a produkcí potravin rychle podléhajících zkáze - zeleniny, ovoce nebo intenzivní živočišnou výrobou ve velkochovech průmyslového typu.
Moderní velkokapacitní výrobny s sebou přinášejí ekonomicky výhodnou produkci, ale díky biologicky a chemicky upravovaným krmným směsím i zdravotní rizika pro konzumenty. Někteří spotřebitelé se proto orientují na alternativní, ekologické zemědělské produkty.
I když je zemědělská produkce ve vyspělých zemích řízena tržními mechanismy, setkáváme se s dotacemi do zemědělské výroby a nadprodukci potravin.
Světové zemědělství vyprodukuje asi o 10% více potravin než je potřeba k nasycení celé planety. Přesto chudá část světa i přes značnou potravinovou pomoc vyspělých zemí trpí.
 Mořský rybolov
- má větší význam než sladkovodní rybolov
- důležité složka hospodářství pro přímořské státy
- poslední desetiletí stagnuje - mnoho tradičních lovišť je vyloveno, mnoho druhů chráněno př. velryby - lov mezinárodní smlouvou povolen jen pro výzkumné účely, porušují to např. Norsko nebo Japonsko (využívají pasáže ve smlouvě, že se může lovit pro výzkumné účely, ale maso velryb končí v prodeji)
- nejvíce ryb tam, kde je ve vodě nejvíce živin, tam je nejvíce řas a drobných živočichů jako potrava ryb (pobřežní oblasti, kde jsou ústí řek nebo studené mořské proudy vyzvedávají živiny ze dna moře)
- lov ryb: sardinka, sleď, tuňák, makrela, platýz, treska
- lov korýšů: humr, langusta, kreveta

Lesní hospodářství
- lesy zabírají asi 1/3 souše
- ve vyspělých státech jsou plochy lesů stabilní, v rozvojových zemích se kácí velké plochy (pro zem. půdu, silnice, města,…).
- dřevo: obnovitelný zdroj pro výrobu papíru, energie, nábytku, spotřebního zboží, na stavby
- v TDL se získává vzácné dřevo (mahagon, eben), TDL se špatně opětovně zalesňuje (půda je odnášena vodní erozí a plocha zarůstá trávou a křovinami)
- mimoprodukční funkce lesa: zdroj kyslíku, očisťuje a zvlhčuje vzduch, pro rekreaci, sběr plodin, lov zvěře

Vodní hospodářství
- zajišťuje výrobu a dodání pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl a zemědělství
- v suchých oblastech je problém mála zdrojů vody, v rozvojových zemích je problém hlavně čistota pitné vody (není upravována na pitnou → choroby, př. cholera)
- voda je v současnosti považována za strategickou surovinu, ovládání zdrojů vody vyvolává i ozbrojené konflikty
- cena vody v Ostravě: 67 Kč/m3 pro rok 2012 (vodné – úprava vody na pitnou a doprava ke spotřebiteli, stočné – odvod vody kanalizací pryč)

Žádné komentáře:

Okomentovat