Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Střední Asie a Zakavkazsko

Přírodní podmínky střední Asie

- Vnitrozemská bezodtoká oblast s extrémním kontinentálním podnebím a deficitem srážek.
- Sever Kazachstánu pokrývají stepi.
- Na jihu zcela převládají pouště (Karakum, Kyzylkum) a polopouště.
- Západní část přilehlá ke Kaspickému moři je plochá, na východě se zvedá do Kazašské plošiny a vysokých pohoří na JV (Pamír, Ťan Šan).
- Hlavními vodními zásobárnami jsou řeky Amudarja a Syrdarja, které jsou však natolik vyčerpávány pro hospodářské účely (zavlažování bavlníkových plantáží, průmysl), že vysychají cestou do Aralského jezera.
- Jeho postupný zánik (během posledních 25 let se zmenšilo o 50%, prakticky se rozpadlo na několik vysoce slaných jezer) způsobil ekologickou katastrofu.
- Region je velmi bohatý na nerostné suroviny- uhlí, ropa, zemní plyn, rudy.

Obyvatelstvo a ekonomika Střední Asie

- Střední Asie je osídlena převážně národy altajské jazykové rodiny (Kazaši, Uzbekové, Turkméni a Kyrgyzové).
- Pouze Tádžikové patří do jazykové skupiny íránských (indoevropských) jazyků.
- Hlavně v Kazachstánu najdeme početné skupiny Rusů.
- Nábožensky je region velmi homogenní, ve všech státech dominuje islám.

- Jde o periferní oblast, průmysl se začal budovat až po druhé světové válce.
- Základem hospodářství je pěstování a zpracování bavlny, dále těžký hutnický průmysl (navazující na místní zásoby železné a měděné rudy).
- Jde o agrární, chudé (snad až na Kazachstán) státy.
- Nejprůmyslovějším státem je právě Kazachstán (oblast Karaganda).
- Významné zásoby ropy a zemního plynu má Turkmenistán.

Žádné komentáře:

Okomentovat