Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Gruzie

- Země je spjata s Kavkazem a podstatná část jejího povrchu je hornatá.
- Říční síť je rozvinuta nerovnoměrně. Řeky náleží k úmořím Kaspického a Černého moře. Úmoří Kaspického moře je zcela tvořena povodím řeky Kury.
- Gruzie je bohatá na hydroenergetické zdroje.
- Podnebí je silně ovlivněno složitým geomorfologickým členěním krajiny. V údolích je teplé subtropické podnebí s vysokým podílem srážek. Teplé podnebí umožňuje pěstovat celou řadu teplomilných plodin, jako jsou citrusy či čajovník. Směrem na východ země klesá podíl srážek a oblasti jsou zde více suché. Začíná zde převládat kontinentální podnebí.
- V Gruzii dlouho panoval autoritářský režim, navíc tehdy došlo k odtržení autonomních částí- Abcházie a Jižní Osetie. Stalo se tak s podporou Ruska, které sleduje vlastní zájmy a nedívá se příznivě na snahu zemí o větší sbližování se Západem.
- Odtržení nebylo mezinárodně uznáno, nicméně obě území dosud nejsou pod kontrolou gruzínské vlády.
- Především Abcházie, dříve proslulá svými letovisky na pobřeží Černého moře, má potenciál přilákat tolik potřebné turisty.
- Zdejší království přijalo ve 4. století jako jedno z prvních na světě křesťanství za státní náboženství. Většina obyvatel se hlásí ke gruzínské pravoslavné církvi.

Žádné komentáře:

Okomentovat