Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

GEOGRAFIE PRŮMYSLU

- Průmyslová revoluce dala vznik průmyslovým – výrobním – odvětvím, která jsou dnes rozhodující ve světovém hospodářství, nejdříve proběhla v Evropě – průmysl má zde svou tradici
- Podstatou je přeměna surovin na polotovary, které jsou dále používány jinými průmyslovými odvětvími nebo zpracovávání surovin na hotové výrobky pro zákazníka
- na materiální produkci světového hospodářství se podílí 70%
- zaměstnává 1/5 ekonomicky aktivního obyvatelstva
- zpracovává část zemědělské produkce
- vyrábí technické vybavení pro dopravu
- vybavuje obslužnou sféru
- objem průmyslové výroby roste rychleji než zemědělská činnost
- je měřítkem a ukazatelem vyspělosti státu (vyspělé, rozvojové= zaostalé)
- ovlivňuje migraci obyvatelstva – stěhování za prací
- je největší znečišťovatel ovzduší
- v primárním sektoru (těžební průmysl – těžba) i v sekundárním sektoru (přeměna surovin na tovary)
Územní rozmístění průmyslové výroby:
1. přírodní - surovinová základna: velikost území, geologie, klima, faktor vody, reliéf, životní prostředí
2. ekonomicko- technické : cena energie, poptávka, nabídka, pracovní síla, doprava, výhody aglomerace, věda a výzkum, kapitál, infrastruktura, formy společenské organizace
3. sociálně-politické – politické (daňové úlevy – průmyslové zóny), historické, strategicko-vojenské

- základem pro všechna odvětví je průmysl těžební
- v nově industrializovaných (= zprůmyslněných) zemích v průmyslu pracuje velký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (př. Čína, Thajsko, Malajsie, Filipíny, ...)
- ve vyspělých zemích zůstávají sídla firem, vědecké, výzkumné a servisní služby, výroba se stěhuje do chudších států (levnější pracovní síla, daňové úlevy, mírnější zákony o ochraně ŽP) mezinárodním firmám to zvětšuje zisky a posiluje konkurenceschopnost s dalšími firmami

Žádné komentáře:

Okomentovat