Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hlavní průmyslové oblasti světa:

Severovýchod USA – hlavně zpracovatelský průmysl
Západ USA – nejmodernější průmyslové obory náročné na výzkum
Západní Evropa -  celá EU – tradiční oblast všech odvětví průmyslu
Japonsko – odvětví náročné na výrobu
Rusko – tradiční těká odvětví – těžba, hutě
Dělení:
1. Těžební: paliva, rudy, nerostné suroviny
2. Energetický
3. Zpracovatelský:
a. těžký průmysl – tam, kde jsou suroviny použity k dalšímu zpracování (zpracovatelský) – těžební, energetický, chemický, hutnictví, strojírenský, stavební hmoty,
b. lehký průmysl – spotřební průmysl k přímému užití vyrobené věci – textilní, oděvní, keramika…
Těžební průmysl
- soustředěn do rozvojových zemí, odkud se suroviny vyváží a zpracovávají se ve vyspělých zemích (zde už jsou vytěženy nebo velké náklady na jejich těžbu) - pro rozvojové země je to nevýhodné, mají malé zisky a závislost na ziscích z vývozu dané suroviny
- úzce propojen s dopravou - mezi kontinenty námořní, mezi státy pozemní, říční a potrubní
- nejvíce pozměňuje tvářnost krajiny (reliéf)

Žádné komentáře:

Okomentovat