Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kazachstán a Uzbekistán

Kazachstán
- Největší stát Střední Asie.
- Většinu území Kazachstánu zaujímají nízko položené plošiny a pahorkatiny.
- Na západě se v Kaspické proláklině (28 m pod hladinou světového oceánu) prostírá největší vnitrozemské jezero světa – Kaspické moře.
- Dále k východu se prostírá rozlehlá Turanská nížina s bezodtokým Aralským jezerem, do kterého ústí řeka Syrdarja. Zde, při uzbeckých hranicích, se nachází poušť Kyzylkum
- V rámci oblasti je na tom ekonomicky nejlépe, ze všech zdejších států má nejvíce rozvinutý průmysl, navíc má značné zásoby železných rud, manganu a uhlí.
- Kazachstán disponuje zhruba 21% světových zásob uranu a v těžbě uranové rudy je světovou jedničkou.
- Přibližně 25% obyvatel jsou Rusové.
- Na území Kazachstánu má Rusko pronajatý kosmodrom Bajkonur.
- Zdejší režim, byť nedemokratický, se řadí k méně autoritářským.Uzbekistán
- Uzbekistán je s 27 miliony obyvatel nejlidnatější zemí střední Asie. Počet obyvatel rychle stoupá: třetina obyvatel Uzbekistánu je ve věku pod 14 let.
- Obyvatelstvo se koncentruje do Ferganské kotliny, většinu území pokrývá poušť.
- Charakteristikou Uzbekistánu je silně nerovnoměrné rozložení řek. Zvlášť chudá je na ně rovinatá část. V rovinách ztrácejí řeky vodu na zavlažování, prosakováním a vypařováním, postupně vysychají a často končí slepým ústím. V horách je rozvětvená říční síť. Všechny řeky patří k povodí Amudarji a Syrdarji. Většina z nich má sněhovo-ledovcový zdroj s maximálními stavy v červnu.
- Jezera se nacházejí převážně v dolinách a deltách velkých řek a na okrajích zavlažovaných oáz. Největší jsou mezinárodní jezera Aralské a Sarykamyšské a vnitrozemská Ajdarkul a Dengizkul.
- Uzbekistán je čtvrtý největší producent a druhý největší vývozce bavlny a sedmý producent zlata na světě. Je také významný producent zemního plynu, uhlí, měďi, oleje, stříbra, a uranu.
- Nachází se zde velmi cenná architektura v kdysi významných orientálních střediscích obchodu- Samarkandu a Buchaře.
- Uzbekistán je velmi chudou zemí.
- Dnes, ačkoliv proklamativně demokratický, je Uzbekistán ovládán režimem autoritativního prezidenta Islama Karimova. Islam Karimov byl posledním generálním tajemníkem Komunistické strany Uzbekistánu před rozpadem Sovětského svazu a i po osamostatnění Uzbekistánu mu po výhře v pochybných volbách zůstala moc v rukou.
- Prezident Karimov uplatňuje vůči svým občanům zostřenou represivní politiku, která je nominálně odůvodněna nutnou obranou před islámským extremismem.
- V současnosti je pod záminkou islamismu potlačována jakákoliv opozice. V oblasti známé tvrdými autoritářskými režimy není však považován za nejhorší.

Žádné komentáře:

Okomentovat