Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Turkmenistán a Tádžikistán

Turkmenistán
- Naprostou většinu země - asi 90 % - tvoří pouště a stepi-(většinu země pokrývá Karakumská poušť). Vodních plochy je zanedbatelné množství, obdělavatelná půda zaujímá asi 1,6%. Většina země leží v nížinách, hory se vyskytují pouze na jihu země jako severní okraj Íránské vysočiny.
- Podnebí Turkmenistánu je silně kontinentální.
- Země má velké zásoby ropy a zemního plynu, ale těží se zastaralými technologiemi, navíc většina bohatství zmizí v rukou vládnoucích vrstev. Země se tak (přes relativně slušný HDP/obyv.) opakovaně ocitá mezi zeměmi s nejhoršími životními podmínkami na světě.
- Býval to stát s nejtužší diktaturou v oblasti. Prezident zničil opozici (svého protivníka nechal vsadit do vazby). Volby však byly mezinárodními pozorovateli označeny za nedemokratické.
- V roce 2008 byla schválena nová ústava, která zrušila systém jedné strany a povolila volnou soutěž politických stran.

Tádžikistán
- Většinu státu pokrývají hory dosahující výšky až 7000 metrů. Na jihu země se tyčí pohoří Pamír. Pouze na severozápadě a jihozápadě jsou malé nížiny.
- Říční síť je rozvinuta nerovnoměrně. Nejhustší je v horských oblastech a nejřidší v rovinách na severu a jihozápadě. Téměř všechny řeky patří k povodím Amudarji, Syrdarji.
- V Tádžikistánu se nacházejí velké přehrady: Kajrókkumská, Nóracká, Farhadská.
- Podnebí je kontinentální s horkým suchým létem a chladnou zimou.
- Základem hospodářství je zemědělství, exportní plodinou bavlna.
- Jediná ze zemí oblasti postižená občanskou válkou po rozpadu SSSR.
- Země zažila další šok po 11. září 2001. Do země začalo proudit mnoho uprchlíků z Afghánistánu, kde právě probíhala válka mezi Talibanem a spojenci vedenými vojsky USA. Do země byly umístěny jednotky Američanů, Indů a Francouzů. Prezidentské volby v roce 2006 byly bojkotované většinou hlavních opozičních stran. Režim však je nyní méně represivní než v minulém desetiletí. Přesto v zemi není náboženská svoboda.

Žádné komentáře:

Okomentovat