Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

- ostrovní a pevninská část
- ostrovní část – Indonésie, Filipíny, Brunej, Východní Timor
- pevninská část – Myanmar (Barma), Thajsko, Laos, Kambodža, Bangladéš, Singapur, Malajsie
- dále se dá rozdělit podle ekonomicko-politického systému (tržní x centrálně plánovaná ekonomika), s centrálně plánovanou ekonomikou – Vietnam, Laos, Kambodža
- obecně ekonomičtí tygři I. Generace (60. Léta 20.století) – Japonsko, Jížní Korea, Singapur, II. Generace (80.léta 20.století) – Thajsko, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam, III. generace (současnost) – Čína, Indie
- rychlý růst ekonomiky po provedení ekonomických reforem, otevření se zahraničním investicím, nabídnutí výhod pro pracovní výrobu, podle nárustu HDP o 6% - 10%
Přírodní podmínky
- monzunová Asie a tropicky vlhké klima v oblasti Indonésie, Malajsie, působí zde letní monzun - spočívá v nerovnoměrném zahřívání pevniny a oceánu. V létě teplo z pevniny stoupá vzhůru, protože se pevnina zahřívá rychleji než oceán, vzniká tlaková níže nad pevninou. Vlhký vzduch z oceánu (kde je tlaková výše) je následně přitahován, aby se tlak vyrovnal. Na své cestě sbírá vypařenou mořskou vodu. Když monzun plný vlhkosti dosáhne pevniny, teplejší vzduch nad ní se odsouvá, vodní páry zkondenzují a začne pršet (viz atmosféra)
- tajfuny – TN cyklóny, zemětřesení a sopky díky tomu, že jsou na území styku dvou litosférických desek a z toho vyplývající možnosti vln tsunami (pohyb mořské vody vyvolaný zemětřesením)
- vegetace – tropické deštné lesy, střídavě vlhké deštné lesy = džungle
- úrodnost půd jak kde, hlavně při pobřežích, při kácení lesů vzniká sloní tráva, zarůstá vykácená území
- velmi úrodné půdy kolem sopečných oblastí – Jáva, Indonésie
- terasovitá pole ve výšinách pro lepší držení vlhka a pěstování čajovníků
- rýžová pole na zavlaženém území, dobré systémy zavlažování
- produkce opia v tzv. Zlatém trojúhelníku – na styku států Barma, Thajsko, Laos
Surovinové zdroje
- ropa – Brunej a Indonésie, barevné kovy, cín – Malajsie, tropické dřeviny
Hospodářství
- ASEAN – sdružení národů jihovýchodní Asie
o Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam
o Chce urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj
Obyvatelstvo – velký vliv náboženství

Barma=Myanmar
- velmi chudý rozvojový stát s vojenskou diktaturou (vládne vojenská junta se skupinou generálů v čele), potlačování lidských práv, cenzura tisku, vykořisťování vlastních občanů, na pokraji ekonomické krize, v poslední době určitá míra demokratizace země (propuštěno mnoho disidentů včetně Su Tij, navazování obchodních smluv se zahraničním, konec boje s národnostními menšinami, pomalé otevírání turistům)
- představitelka opozice Su Ťij (Narodní liga pro demokracii)
Kambodža
- v 70. letech 20. st. převzali moc Rudí Khmérové, kteří zavedli nový systém fungování ekonomiky a společnosti → znamenalo genocidu na vlastním obyvatelstvu (vybita inteligence a odpůrci režimu, lidé vyhnáni z měst, hladomor) a hospodářskou katastrofu. Vůdce Rudých Khmérů byl Pol Pot (zemřel nepotrestán v 90. letech 20. st.). Země se z této katastrofy pomalu vzpamatovává, stále velmi chudá, problém se zaminováním krajiny.
- Nejchudší země světa
Thajsko
- konstituční monarchie, král ve velké oblibě u obyvatelstva, ekonomicky se úspěšně rozvíjející stát, sází na cestovní ruch a výrobu počítačů a jiné elektroniky
- ekonomický tygr 2. generace
Vietnam
- socialistický stát (s komunistickou vládou), ale hodně majetku v soukromých rukou → rychlý rozvoj hospodářství (tržní hospodářství)
- Vietnamci podle mezinárodní dohody mezi ČR a Vietnamem mají snadnější možnost imigrace do ČR
- Textil
- Vietnamská válka – 60. až 70. léta 20. Století – komunisté na severu chtěli ovládnout Vietnam, USA proti nim na jihu, ale USA se stáhli
Východní Timor
- bývalá portugalská kolonie → katolíci
- od Indonésie se odtrhl na počátku 21. st.
Filipíny
- bývalá španělská kolonie → katolíci, rychlý ekonomický rozvoj, značná devastace životního prostředí (jako v případě dalších ekonomických tygrů, př. odlesňování, velká těžba nerostných surovin)
Indonésie
- čtvrtý nejlidnatější stát světa a rovněž o stát s největším počtem obyvatel hlásících se k islámu
- republika, hl. m. Jakarta

Žádné komentáře:

Okomentovat