Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZEMSKÝ POVRCH

- nepravidelný, členitý, oceány a pevnina
- zaoblený tvar již staří Řekové pomocí ztrácející se lodi na obzoru
- znázornění na mapách
Tvar země nejlépe vystihuje těleso geoid (jeho povrch kopíruje mořskou hladinu, složité, viz obr.3.A). Je nahrazováno elipsoidem (rotační a referenční). Ten je nahrazován referenčního koulí (má stejnou plochu jako elipsoid), je to lehce matematicky definované těleso, používá se v praxi pro tvorbu map. Tvorba map – matematický převod souřadnic bodů referenční plochy (části zemského povrchu) do zobrazovací plochy. K tomu slouží kartografická zobrazení.
Dnes děláno většinou digitálně na základě družicových a leteckých snímků (DPZ – dálkový průzkum Země)
Pozemní průzkum Země zahrnuje vytvoření:
a) Trigonometrické sítě – síť bodů s přesně určenými zeměpisnými souřadnicemi
b) Nivelační sítě – síť bodů s přesně určenou nadmořskou výškou

Kartografie
kartografie – nauka o mapách
vznikají mapy a globusy (převedením zemského povrchu do roviny nebo zmenšením)
mapa – zmenšený rovinný obraz zemského povrchu
globus – zmenšený trojrozměrný model Země, malá měřítka, porovnání Země jako celku

Žádné komentáře:

Okomentovat