Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

- 244 tis. km2, 60 mil. obyvatel, Londýn, konstituční monarchie - Alžběta II.
- děleno na čtyři území – Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko
- ostrov Velká Británie a sever ostrova Irsko (Ulster)
Povrch
- ostrovy: Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Normanské ostrovy, ostrov Man (tzv. dependence, patří panovníkovi, ale spravována br. vládou)
- Kaledonské hory, Granpiany (Ben Nevis 1343 m n.m.)
- jezera: Loch Ness, L. Lomond, L. Neagh (tektonická přemodelována ledovcem)
- Lake District: na SZ Anglie
- podnebí: znají
- krajina většinou bezlesá – pole, louky, pastviny, vřesoviště, rašeliniště, velké urbanizované oblasti (90% lidí žije ve městech)
Podnebí a přírodní podmínky
- oceánské a přímořské klima vzhledem k poloze ostrova
- mírná léta a vlhké zimy, rozdíly mezi létem a zimou nejsou tak výrazné
- říční síť rozsáhlá (Temže) mírné povahy, ve Skotsku horské řeky, říční kanály
- velká horizontální členitost (Shetlandy, Orkneje, Irsko, Man…), výšková členitost sever hornatý (nejvyšší Ben Nevis 1343 m), ale ostrov převážně nížinatý
- Severní Irsko bažinaté díky nížinám a kondenzaci vlhkosti za horami
- Klima ovlivněno Golfským proudem
- Nejdeštivější Hebridy a severozápad Skotska
- Západní pobřeží je charakteristické vysokými úhrny srážek (díky větrům vanoucím od oceánu), východní (zejm. však jihovýchodní)pobřeží naopak výrazně sušší.
Politika
- velký spojenec USA
- u moci se střídají dvě velké strany: konzervativci (Conservative Party, pravice, jako u nás ODS) a labouristé (Labour Party, levice, jako u nás ČSSD)
- Br. královna je i hlavní představitelkou anglikánské církve (v rozporu s katolickou církví → rozpory v Severním Irsku - od dohody z konce 90. let dodržované příměří)
- parlament dvoukomorový: The House of Commons (dolní, volení), sněmovna Lordů The House of Lords (horní, jmenovaní zástupci)
Obyvatelstvo
- cca 60 miliónů obyvatel- vysoká hustota zalidnění – 250 osob na km²
- žijí většinou ve městech (asi 92 % obyvatel)
- germánské národy (Angličané, Skotové) a Keltské národy (Walesané a Irové)
- vysoká imigrace neevropského obyvatelstva
Ekonomika:
- převažuje průmysl nad zemědělstvím, i když zemědělství je vysoce efektivní
- ekonomicky velmi vyspělý stát: jen 2 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v zemědělství – vysoká efektivita, průmysl 33%, služby 65%
- EU (nemá euro), NATO, G8, OSN, Commonwealth → hodně imigrantů z bývalých kolonií. Indie, Pákistán, Bangladéš, sportovní hry Commonwealthu
Průmysl
- Průmyslová oblast jih
- Zastoupeny všechny odvětví průmyslu
- těžba: ropa (pro sebe i vývoz) v Severním moři a zemní plyn, kaolín, vápenec
- petrochemický průmysl - British Petroleum, Shell (koncert Royal Dutch Shell – Britskonizozemský koncern)
- strojírenský průmysl – dopravní strojírenství (Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin, MG, koncern Grippen se Švédskem a Airbus s Německem a Francií)
- průmysl byl podmíněn hlavně zásobárnou černého uhlí
- Black Country – centrum těžby uhlí a železné rudy
- centra Birmingham, Coventry, Nottingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle a Glasgow
- petrochemický průmysl, strojírenství, těžební průmysl, textilní, sklářský a v přístavních městech výstavba lodí
- elektrotechnický průmysl – spotřební elektronika Hoover
- potravinářský průmysl – lihoviny, whisky – Balantine, tabák, čokolády, Tesco, čaj
- zbrojní velmoc
- gumárenský průmysl – Dunlop
- textilní - Manchester
Zemědělství
- nestačí pokrýt potřeby obyvatelstva, patří mezi největší dovozce potravin na světě
- Půdy jsou převážně chudé, chladná a oblačná léta neumožňují rozsáhlou zemědělskou výrobu
- Převažuje zde živočišná výroba- chov skotu, prasat, drůbeže
Historické země:
Anglie (nemá své hl. město, spravováno centrální vládou)
Londýn, Liverpool, Manchester, New Castle, Leeds, Oxford a Cambridge (univerzity), Bristol, Plymouth
Wales: Cardiff
Skotsko: Edinburgh, Glasgow
Severní Irsko: Belfast
Severní Irsko
konfliktní oblast,  IRA (Irská republikánská armáda), katolická část se chce odtrhnout od protestantské
IRA se snaží o autonomii Severního Irska, zeď mezi katolíky a protestanty Londonderry – Belfast

Žádné komentáře:

Okomentovat