Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

TURECKÁ REPUBLIKA

- unitární republika, 70mil. obyvatel, 780 tis. km2
- evropská část – Velká Thrákie, asijská část – Anatolie (Malá Thrákie)
- hl. m.: Ankara, další města: Istanbul
- roku 1299 Osman I. založil Osmanskou říši, výboje do Evropy → islamizace části populace Balkánského poloostrova (dnes muslimové v Bosně a Hercegovině – náboženské složení ovlivnilo Bosenskou válku v 90. letech 20. st.), 1683 byli Turci poraženi u Vídně
- 1923 založena republika, Mustafa Kemal = Ataturk – zreformoval a sekularizoval = světský stát → sekulární stát (hl. moc mají volení politici, ne církev, církevní moc oddělena od politické)
- NATO (spojenec USA), chce být členem EU (zatím má s EU asociační dohodu, nesplňuje některá kritéria pro přijetí do EU, např. ohledně lidských práv)
- ve volbách tradičně soupeří moderní proevropské strany se stranami islamistickými konzervativními
- subtropické podnebí, moře, památky – dobré podmínky pro provozování cestovního ruchu
- problémy: Kurdové - konflikty na východě země, separatistické tendence Kurdů, teroristické útoky, Kurdové jsou národ žijící v Turecku, Iráku, Iránu a Sýrii
o Kypr – Turecko okupuje severní část ostrova, neschopni se dohodnout s řeckým Kyprem (pozn.: v EU je řecká část Kypru - jih), severní turecká část Kypru je oddělena od jižní řecké části tzv. Atilovou linií, vojensky střežená, pozn.: Kypr (jižní část ostrova) nepatří Řecku, obyvatelé jsou etničtí Řekové, samostatný stát

Žádné komentáře:

Okomentovat