Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monzunové lesy (střídavě vlhké lesy, opadavé lesy)

- monzuny
o letní monzun
nerovnoměrné zahřívání pevniny a oceánu
vane z chladnějšího oceánu (TV) na teplejší pevninu (TN), přináší s sebou velké množství srážek, ovlivňuje úrodu
V létě teplo z pevniny stoupá vzhůru, protože se pevnina zahřívá rychleji než oceán, vzniká tlaková níže (cyklona)
o zimní monzun
je závislý na nerovnoměrném ochlazování
vane z prochladlé pevniny (TV) na teplejší oceán (NT), suchý, chladný vzduch je příčinou období sucha
pokud vane přes moře na ostrovy, tak přináší srážky i tento zimní (př. Filipíny)
- klima – situace v létě – asijská pevnina se silně zahřívá, vytváří se nad ní oblast nízkého tlaku vzduchu, která nasává vlhký vzduch od moře (tam je V) - srážky
- situace v zimě – pevnina je chladnější (V) než oceán (N) - proudí suchý vzduch z pevniny nad oceán
- kde - nejvíce vyvinuté v J, JV a V Asii také částečně ve V Africe, v Evropě monzun nevýrazný
- vegetace - rýže, bambus, jutovník, čajovník
- fauna - panda velká

Polopouště a pouště
- kde - v oblastech a minimem srážek (do 100 mm/rok)
- klima - suché (aridní), malá vlhkost, kolem 20 %
- půda - špatně vyvinuté, často písčité, kamenité nebo hlinité
- rostlinstvo - chudé na druhy i množství, sukulenty
- rostlinstvo - palma datlová, v Lat. Americe kaktusy
- živočišstvo - fenek, zmije, varan, přímorožec
(Jsou pouště vázány jen na trop. suché klima? Proč existují třeba ve střední Asii?
Proč má arabský poloostrov a oblast Sahary suché klima (pouštní) a oblast stejné zeměpisné šířky ve střední Americe vlhké? viz pasáty – vlhké x suché)

Tvrdolistá vegetace (středomořského typu)
- stromy nebo keře, často trnité, jehličnaté, odolné na suchá léta a mírné vlhčí zimy
- to co se pěstuje na jihu Španělska, Itálie a Řecka
- vegetace – olivovník, vinná réva, fíkovník, citrusové plodiny, cedr (ve státní vlajce Libanonu), borovice černá
- Fauna - dikobraz, šakal, cikády, kobylky
Stepi
- travnaté oblasti v mírném podnebném pásu s kontinentálním klimatem (dlouhá období bez dešťů neumožňují růst stromů)
- vhodné pro zemědělství
- úrodné půdy - černozemě
- v S. Americe -prérie, původní živočichové: bizon, skunk, kojot, psoun prériový
- v J. Americe - pampy: nandu
- ve střední Asii – celiny: sajga tatarská

Listnaté lesy mírného pásu
- Listnaté a smíšené lesy
- V nížinách půdy – hnědozemě, výše hnědé lesní půdy
- Podnebí - poměrně vlhké, mírné
- Fauna - Jelen, srnec, liška, medvěd, veverka, datel
- Jehličnaté lesy mírného pásu kde - pás táhnoucí se v severní Evropě a Asii a Americe, málo na jižní polokouli (na jižní polokouli je jen minimum pevniny v těchto zem. šířkách)
- klima - chladnější léta, velmi chladné zima asi půl roku, vysoká sněhová pokrývka
- půdy – podzolové půdy
- na severní polokouli označované jako tajga
- flóra - brusinky, borůvky, vřes, kapradiny, smrk, borovice, jedle, modřín
- fauna – medvěd hnědý (poddruhy: brtník – Evropa, Asie, kodiak, grizzly – severní Amerika), los, jelen, liška, rys, vlk
Tundra
- kde - kolem polárních kruhů
- klima - krátká chladná léta, dlouhé studené zimy
- půda - nevyvinuté kamenité nebo rašelinné
- krajina - zakrslé stromy a keře, trávy, mechorosty, lišejníky
- rostliny - vřes, klikva, lišejník dutohlávka
- živočichové – sob, liška polární, zajíc bělák, bernešky, pižmoň

Polární (ledové) pustiny
- mrazové pouště – málo srážek, velmi zima
- rostlinstvo mizivé - nižší rostliny
- živočichové závislí na moři, rybách, proto žijí jen u pobřeží
- živočichové Arktidy – lední medvěd, tuleň, mrož
- živočichové Antarktidy – tučňák, tuleň, lachtan

Ještě něco málo by to chtělo k veg. stupňům: to co máte výše
v ČR přirozené veg. stupně značně pozměněny člověkem, v nížinách pole a urbanizovaná krajina, v horách louky, pastviny, lesy – většinou přeměněné na smrkové monokultury – skladba lasa neodpovídá skladbě přirozených veg. stupňů. Hranice lesa někde kolem 1400 m nad mořem v ČR. Směrem k sev. pólu klesá, tak jak se klima ochlazuje.    

Žádné komentáře:

Okomentovat