Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světové hospodářství

= vzájemné propojení národních ekonomik jednotlivých zemí světa prostřednictvím mezinárodních integrací (burza, Evropská unie, OSN, G8)

HNP
- hrubý národní produkt
- soubor hodnot vytvořený národem daného státu doma i v zahraničí v průběhu jednoho roku, přepočítá se na jednoho obyvatele
HDP
- hrubý domácí produkt
- soubor hodnot vytvořených na území daného státu v průběhu jednoho roku, přepočítá se na jednoho obyvatele
 TYPY EKONOMIK
1. AGRÁRNÍ
- Samozásobitelské zemědělství
- Každá země vyprodukuje to, co spotřebuje
- Primitivní typ zemědělství bez mechanizace, chemizace, zavedení elektroniky
- Velice malý význam
- Dnes tento typ přetrvává v rozvojových zemích
- V zemědělství zaměstnáno asi 45% obyvatel

2. IDUSTRIÁLNÍ
- Hlavní důraz na průmysl a stavebnictví
- Ve světě zaveden ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století

3. POSTINDUSTRIÁLNÍ
- Nastává vědecko-technický pokrok
- Druhá polovina 20. století
- Rychlý nárůst nevýrobní sféry (služby)
- Narůstá úloha vzdělání, výzkumu a vývoje
- Někde zaměstnáno i více než 50% → nejvíce v USA (65%), Kanadě, Británii, Švédsku, Austrálii a zemích vyvážejících ropu (Saudská Arábie, Kuvajt)

 BOHATÝ SEVER
- USA, Kanada, země Evropy, Rusko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, JAR, Izrael
- Tvoří 38% rozlohy souše, žije zde 20% obyvatelstva
- Vyprodukuje více jak 50% průmyslové produkce
- Hospodářský rozvoj se odráží ve výši hrubého domácího produktu na obyvatele - u většiny států překračuje 15 000 USD/obyv. většina obyvatel dosahuje vysoké životní úrovně (hygiena, sociální zabezpečení, vzdělání).

CHUDÝ JIH
- Latinská Amerika, Afrika (kromě JAR), Asie (kromě Izraele, Austrálie, Nový Zéland, JAR), Oceánie
- Tvoří 62% rozlohy souše, žije zde 80% obyvatelstva
- Produkce je menší než 50%
- Země, které sem patří mají nízké HDP, v ekonomice převažuje spíše - těžba surovin, zemědělství. Doprava je nerozvinutá, nízká je produktivita práce. Velké procento lidí žije v chudobě, v nevyhovujících hygienických podmínkách, značný počet trpí podvýživou a mnozí akutním hladem. Je zde také vysoká negramotnost a nízká střední délka života.
- Chudý jih se dělí na:
1. Země čtvrtého světa (nejchudší země světa)
2. Nově industrializované (rozjela se zde průmyslová výroba → „asijští tygři, draci“, patří sem Singapur, Korea, Taiwan, Thajsko, Malajsie)

Žádné komentáře:

Okomentovat