Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obyvatelstvo → Německo je po Rusku nejlidnatější stát Evropy, žije zde přes 80 milionů obyvatel.

Je národnostně jednotným státem, 92% tvoří Němci, zbytek jsou Turci, Řekové, Italové a národy z bývalé Jugoslávie – je to hlavní imigrační země. Po Beneluxu je zde nejvyšší zalidnění – 220ob/km2. Je zde nízký přirozený přírůstek a díky migraci je počet obyvatel stabilní. Téměř 50% obyvatel tvoří protestanti. Úředním jazykem je němčina a platí se zde v Eurech.
Hlavní město je Berlín, kde žije asi 3,5mil. obyvatel. Mezi další miliónová města řadíme Hamburk, Mnichov a Kolín nad Rýnem. Významný je megapolis v Severním Porýní-Porúří, kde žije přes 10mil. obyvatel – města: Frankfurt nad Mohanem, Hannover, Stuttgart, Norimberk.
Ekonomika
Hospodářství

Německo je bezesporu hospodářsky nejvyspělejší zemí Evropy a třetí světovou (po USA a Japonsku). Vyniká ve všech oborech. Německé výrobky proslulé kvalitou a precizností. HDP činí 30 100 EUR na osobu. Jsou zde velké rozdíly mezi západní a východní částí.
Těžba

Německo patřilo k těžebním velmocím hnědého a černého uhlí, ale těžba poslední roky silně klesá. Významná je těžba dřeva a soli ve středním Německu (Středoněmecká pánev). Dále kaolín, magnezit a sklářské písky v Sasku.

Průmysl

Rozvinuta jsou všechna odvětví. Dominuje strojírenství, hutnictví a chemie. Centrum průmyslu je v Severním Porýní.

Strojírenství

Specializace na dopravní prostředky a spotřební průmysl. Výroba automobilů – Daimler-Benz (výrobce Mercedesu a elektrotechniky), Volkswagen (největší koncern); Opel, BMW, Ford, Porsche a Audi. Výroba letadel (Mnichov), lodí (Hamburg, Brémy) a autobusů. Mezi spotřební průmysl patří firmy Siemens, Bosch, Grundig a Varta.

Hutnictví

Koncentrováno do Porúří. Jeho produkce se snižuje. Stále významný producent oceli a hliníku.

Chemický průmysl

Světový význam. Nejvýznamnější koncerny jsou BASF, Bayer – výrobce léčiv.

Potravinářský průmysl

Významný (největší evropská produkce másla, mléka a masa)

Energie

Německo je největší evropský výrobce elektřiny; 30% podíl tvoří jaderné elektrárny.


Zemědělství

Soustředěno do Bavorska, kde jsou úrodné hnědozemě. Je moderní a intenzivní, nestačí však krýt domácí spotřebu. Import obilovin z Francie a Dánska. Převažuje živočišná výroba, protože na území Německa nejsou příliš kvalitní půdy.
Živočišná složka: Významný chov vepřů a produkce vajec.
Rostlinná složka: Významný evropský producent brambor – sever země, ječmene, chmelu – Bavorsko, Hesensko (nejvíce na světě) a cukrové řepy.

Doprava

Německo má nejhustší síť dálnic (neomezená rychlost); významná je říční doprava – přístav Duisburg; důležité řeky Rýn, Labe, Dunaj + přístav Rotterdam (jde přes něj nejvíce zboží). Námořní doprava – přístav Hamburg. Velmi dobrá letecká doprava přes dvě hlavní letiště: Frankfurt nad Mohanem a Mnichov


Obersdorf - četná sanatoria a sportovní zařízení např. skoky na lyžích

Žádné komentáře:

Okomentovat