Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Spolková Republika Německo

Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 000 km²
Počet obyvatel: 82 milionů
Státní zřízení → Spolková republika, která se skládá z 16ti republik. 3 městského typu – Berlín, Hamburk, Brémy (každá má svou vlastní vládu, parlament a ústavu), největší spolkovou republikou je Bavorsko, nejmenší Sársko.
Poloha a přírodní poměry → Spolková republika Německo je vysoce vyspělá federativní republika v středozápadní Evropě s velmi výhodnou geografickou polohou. Má přístup k Severnímu i k Baltskému moři. Sousedí s 9 státy, s nimiž má převážně přírodní hranice (pohoří, řeky)
Jeho území bylo nově vymezeno po 2. sv. válce. V letech 1949 – 1990 bylo rozděleno na 2 státy – Spolkovou republiku Německo (SRN) a Německou demokratickou republiku (NDR). Oba státy měly rozdílný politický i hospodářský systém. Od sjednocení v roce 1990 patří Spolková Republika Německo svou rozlohou 357 000 km² mezi větší státy Evropy (6. místo) a v počtu obyvatel je na místě prvním (pokud nepočítáme euroasijské Rusko).
Povrch → Severní část Německa tvoří převážně nížiny (Severoněmecká nížina, Meklenburská jezerní plošina). Největším ostrovem je Rujana v Baltském moři, v Severním moři jsou důležité Východofríské a Severofríské ostrovy
Centrální část Německa tvoří vrchoviny, pahorkatiny (Porýnská břidličná vrchovina, pohoří Harz, Smrčiny, Krušné hory, Durynský les)
Jižní část šplhá až k Bavorským Alpám – Zugspitze (2963m)

Podnebí →Na severu a západě klima oceánské (ovlivněné Atlantikem), na východě a jihu pak klima subkontinentální

Vodstvo→ Na severu hodně řek, říční síť vznikala ve čtvrtohorách, kdy ustoupil pevninský ledovec. 3 úmoří: Baltské (Odra, Lužická Nisa), Severní (Labe, Vesera, Rýn, přítok Mohan) a Černé moře (Dunaj, přítok Inn).
Kanály: Pro Německo typické propojení řek kanály, které zkracují cestu (Severomořsko-Baltský kanál), nejdelší je Středoněmecký kanál (Propojuje hraniční Odru, Labe, Veseru, Rýn), Mohanský kanál – Severní moře a Černé moře napříč Evropou  Rýn, Mohan, Dunaj.
Řeky: Rýn nejvýznamnější, splavný od Štrasburku, přítoky Mosela, Mohan, Neckar. Jih Německa odvodňuje Dunaj  2. nejdelší evropská řeka, splavný od Řezna.
Jezera: Bodamské, ledovcová jezera

Žádné komentáře:

Okomentovat