Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

BIOSFÉRA

- živý obal Země, prolínání s hydrosférou, pedosférou a atmosférou, částečně s dalšími sférami
- Biota – soubor živých i vymřelých druhů
- Biom – (vegetační pás, přírodní krajina), bráno z ekologického hlediska, horizontální pás s urč. vztahy mezi organismy
- Ekosystém – soubor vztahů mezi organismy a jejich prostředím (mezi živ. a neživ. přírodou)
- Základní podmínky života – světlo, teplo, voda, vzduch, živiny
- Deforestrace – odlesňování lesů kvůli půdy, výstavbě, dřevu, politickým důvodům
- Desertifikace – zvětšování pouští v důsledku přílišného spásání vegetace, nadměrného odebírání podzemních vod či globálního oteplování
- Zasolování – v suchých oblastech, kde se zavlažuje (voda mizí odpařováním a soli zůstávají na povrchu)
- Tání permafrostu (tundra, tajga) v důsledku globálního oteplování.
- Lov zvířat a jiným způsobem zmenšování jejich množství – hlavní příčina je ničení jejich ekosystému.

Vznik přírodních krajin
- vznikají jako následek určitých faktorů
- Planetární faktory (1. tvar Země, 2. oběh Země kolem Slunce a rotace, 3. vzdálenost Země od Slunce) + charakter zemského povrchu → podnebné pásy (→ půdní zonálnost – podle zem. šířky) → vegetační pásy (přírodní krajiny)

Co závisí na čem:
rostliny x živočichové: živočichové na rostlinách
půda x rostliny: oboustranně, většina rostlin bez půdy ne, nějaký půdní typ bez rostlin by určitě vznikl

Zonálnost vegetace
- horizontální - určuje uspořádání vegetace do vegetačních pásů (resp. přírodních krajin), závislá na měnícím se klimatu se zeměpisnou šířkou
- vertikální - vegetační stupňovitost, závislá na měnícím se klimatu s nadmořskou výškou, vytváří prstence kolem hor
Vertikální zonálnost kopíruje horizontální zonálnost, stupně se střídají v obdobném pořadí jako horizontální pásy (nejsou pouště, ptž s nadmořskou výškou přibývá srížek).

Žádné komentáře:

Okomentovat