Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KLASIFIKACE NA “5 SVĚTŮ“:

PRVNÍ SVĚT- se užívá pro státy Severu s rozvinutou tržní ekonomikou - USA, Kanada, členské země Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Japonsko, Izrael.
Tyto země vyrábějí více než polovinu světové průmyslové produkce a téměř třetinu zemědělské produkce světa.

DRUHÝ SVĚT- sem řadíme tzv.postkomunistické země, ve kterých dochází při obnově tržní ekonomiky k výraznému ztlumení hospodářských aktivit; patří sem: střední, východní a jihovýchodní Evropa, Španělsko, Portugalsko, Řecko

ROZVOJOVÉ STÁTY NEBOLI ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA- Hospodářsky méně vyvinuté země.
Země třetího světa v užším slova smyslu jsou ty, které při překonávání zaostalosti dosáhly již značného pokroku. Patří k nim státy, na jejichž území se nachází velká ložiska ropy a které z těžby a exportu této významné suroviny mají značné příjmy. Většina těchto zemí je sdružena v organizaci OPEC. Patří k nim Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, Saudská Arábie, Lybie.
Dále je tvoří tzv. nově industrializované země k nimž patří latinskoamerické státy:Argentina, Brazílie, Mexiko, Chile, Uruguay, Venezuela a především země v jihovýchodní a východní Asii, které v posledních letech zaznamenaly obdivuhodný dynamický rozvoj - jsou to tzv.Asijští tygři, nebo draci (země, kde se rozvíjejí obory náročné na vědu a výzkum) - Thajsko a Malajsie

ČTVRTÝ SVĚT - Indie, Pákistán, Nigérie - země s velkým, stále se zvyšujícím počtem obyvatel. Zajišťování jejich výživy představuje stálý problém. Pro tento svět jsou příznačné kontrasty. Vedle nesmírně chudých a zaostalých venkovských oblastí existují poměrně rozvinuté regiony s průmyslem a službami. Vážným problémem těchto států je i značná zahraniční zadluženost. K čtvrtému světu se řadí i dosud existující komunistické státy a také některé postkomunistické země např.Mongolsko, Laos.

PÁTÝ SVĚT- tvoří nejchudší země, jejichž DPH nedosahuje ani 400 USD/obyv. Patří sem země střední a východní Afriky, z asijských států Afghánistán, Bangladéš, Nepál či Bhútán, KubaMEZINÁRODNÍ OBCHOD= je obchod, při kterém jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být nejčastěji zboží, ale také služby. Hlavní význam mezinárodního obchodu je v obohacení obou obchodujících stran, či prostředek šíření určité kultury (japonská elektronika, americké filmy). Obchod lze členit např. na vnitrostátní a mezinárodní. Zaostalé země vyvážejí suroviny a dovážejí hotové výrobky, vyspělé země vyvážejí stroje, hotové výrobky a dovážejí suroviny. Nejvíce investic probíhá mezi USA a západní Evropou, Kanadou, Latinskou Amerikou;  mezi západní Evropou a VB, Německem, Francií, východní Evropou; Mezi Japonskem a Koreou.

Žádné komentáře:

Okomentovat