Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ÚZEMNÍ STRUKTURA MĚST - je uspořádání městských částí, členění města

S růstem obyvatel ve městech dochází k územnímu plánování a členění městských sídel na funkční zóny.
Městské jádro, často historické centrum tvoří obchodně-službové zóny. Je označováno jako "city"nebo „downtown“. Dále rozlišujeme obytné zóny, průmyslové zóny, dopravně-skladovou zóny, rekreační zóny.

FUNKCE MĚST
Město plní v současné době řadu funkcí, mluvíme proto o polyfunkčních městech.
Především je však místem, kde se ve vztahu k zázemí koncentrují služby. Rozsah nabízených služeb podmiňuje důležitost a velikost města.Zvláštní postavení zaujímají hlavní města států, které bývají zároveň i největšími centry země. Nadále existují města, která si v procesu svého vývoje zachovala své původní zaměření a částečně je můžeme považovat za monofunkční města. Města plní tyto funkce:
- středisko správy státu - Washington, Brasilia, Sucre
- průmyslové centra - Essen, Dortmund
- sportovně-rekreační, zábavné, lázeňské, výstavní centra - Zermatt, Davos, Las Vegas
- univerzitní centra - Oxford, Uppsala
- náboženské centra, poutní místa - Mekka, Váránásí

Žádné komentáře:

Okomentovat