Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

JÁDROVÉ OBLASTI A PERIFÉRIE

Jádrové oblasti - jsou populačními, kulturními a hospodářskými centry dané oblasti, země, kontinentu, světa
světa – s největším nakupením obyvatel a největší hospodářskou aktivitou (viz situace na Korejském poloostrově – válka by zasáhla jádrovou oblast)
Často vznikly vývojem s konurbací a megalopolis. V případě, že mluvíme o jádrových oblastech státu, většinou vznikají v okolí hlavních měst, v místech těžby nerostných surovin, koncentrace průmyslové výroby ...
jádrová oblast MS kraje – Ostravsko
Opakem jádrových oblastí jsou periferní oblasti - území s nepříznivými životními podmínkami a malou koncentrací obyvatelstva.
Většina Afriky, Antarktida, SV Asie.

Urbanizace
Je proces růstu měst, dochází k migraci obyvatelstva do měst. Koncentraci výroby, služeb a funkcí města. Přijímá se městský způsob života. Urbanizace souvisí s demografickou revolucí a hospodářským rozvojem území.
Pro urbanizaci v 21. století je charakteristická stagnace ve vyspělých zemích a obrovský populační růst měst v rozvojových zemích. Dochází k růstu chudinských slumů, pro které jsou typické velmi špatné životní podmínky, obrovská chudoba a vysoká kriminalita.
Ve vyspělých státech je typické stěhování z center měst na předměstí (čistější životní prostředí, klid, dojíždění za prací) - tzv. suburbanizace (suburb=ang. předměstí).

Žádné komentáře:

Okomentovat