Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SLUŽBY - zajišťují obsluhu obyvatelstva

-    ve vyspělých státech v nich pracuje přes polovinu práceschopného obyvatelstva, zaměstnanci z více a více efektivního zemědělství a průmyslu přecházejí právě do služeb

-    typické je stupňovitost služeb (závisí na velikosti sídla)

-    př. malá obec mé jen školku a malý obchod s potravinami

o    malé město má školku, ZŠ, několik typů obchodů

o    velké město všechny typy škol, specializované obchody, hypermarkety apod.

-    př. stupňů: MŠ → ZŠ → SŠ → VŠ

-    nejrychleji se rozvíjející sektor hospodářství

-    služby jsou zajištěny soukromníky (restaurace, obchody, zábavní podniky), obcemi (odvoz odpadků, knihovny, městská policie), státem (vysoké školy, nemocnice)

Žádné komentáře:

Okomentovat